Hallitus

Yhdistyksemme varsinaisesta toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja heidän lisäksi kahdeksan hallituksen jäsentä.

Hallituksen tehtävänä on mm. hoitaa yhdistyksemme toimintaa toiminta-ajatuksen mukaisesti, hoitaa ns. juoksevia asioista ja toimeenpanna kokousten päätökset. Hallitus kokoontuu keskimäärin viisi kertaa vuodessa.

Hallitus v. 2020

Pertti Laajalahti, puheenjohtaja
Airi Pietikäinen, varapuheenjohtaja


Jukka Hiltunen, jäsen
Jouni Hätinen, jäsen

Eila Koistinen, jäsen
Pekka Korhonen, jäsen
Taina Koski, jäsen
Raija Patronen, jäsen
Esko Ryhänen, jäsen
Pentti Räisänen, jäsen
Teuvo Savolainen, jäsen

 

Toimistonhoitaja Seija Rytkönen toimii hallituksen sihteerinä.

Lisäksi hallitus voi perustaa avukseen työ- tai projektiryhmiä esim. jonkun yksittäisen asian tai projektin hoitamiseksi.