Hallitus

Yhdistyksemme varsinaisesta toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja heidän lisäksi 6 hallituksen jäsentä.

Hallituksen tehtävänä on mm. hoitaa yhdistyksemme toimintaa toiminta-ajatuksen mukaisesti, hoitaa ns. juoksevia asioista ja toimeenpanna kokousten päätökset. Hallitus kokoontuu keskimäärin viisi kertaa vuodessa.
 

Hallitus v. 2024

         Teuvo Toppinen, puheenjohtaja p. 0400 376 466,
         teuvo.toppinen@dlc.fi

         Kaarina Korhonen, varapuheenjohtaja p. 0400 172 763,    
         kaarinakorhonen1@hotmail.com
 

         Jouni Hätinen, jäsen p. 040 582 9004
         jouni@meili.fi

         Taisto Kauppinen, jäsen p. 044 284 9043
         taikau7@gmail.com

         Sirpa Kouvalainen, jäsen p. 045 131 2191
         sirpakouvalainen@gmail.com

         Eila Koistinen, liikuntatoimikunnan pj. p. 044 0817 350
         ellu.koistinen@gmail.com

         Annikki Lehtovaara, naistoimikunnan pj. p. 050 4145 127
         annikki228@gmail.com

         Seppo Rönkkö, jäsen p. 050 490 0030
         sepporonkko@dnainternet.net
        

 

Toimistosihteeri Seija Rytkönen toimii hallituksen sihteerinä.

Lisäksi hallitus voi perustaa avukseen työ- tai projektiryhmiä esim. jonkun yksittäisen asian tai projektin hoitamiseksi.