Hallitus

Yhdistyksemme varsinaisesta toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja heidän lisäksi kahdeksan hallituksen jäsentä.

Hallituksen tehtävänä on mm. hoitaa yhdistyksemme toimintaa toiminta-ajatuksen mukaisesti, hoitaa ns. juoksevia asioista ja toimeenpanna kokousten päätökset. Hallitus kokoontuu keskimäärin viisi kertaa vuodessa.

Hallitus v. 2022

Pertti Laajalahti, puheenjohtaja
Jukka Hiltunen, varapuheenjohtaja


Jouni Hätinen, jäsen
Eila Koistinen, jäsen
Marika Lappalainen, jäsen

Annikki Lehtovaara, jäsen
Jenni Nissinen, jäsen
Esko Ryhänen, jäsen
Pentti Räisänen, jäsen
Teuvo Toppinen, jäsen

 

Toimistosihteeri Seija Rytkönen toimii hallituksen sihteerinä.

Lisäksi hallitus voi perustaa avukseen työ- tai projektiryhmiä esim. jonkun yksittäisen asian tai projektin hoitamiseksi.