Toiminta

Yhdistyksemme tämän hetkinen jäsenmäärä on n. 400 ja toiminta on varsin vilkasta.

Yleisiä kokouksia on kaksi kertaa vuodessa; kevätkokous ja syyskokous. Kokouksissa yhdistyksemme jäsenet saavat käyttää heille kuuluvaa päätäntävaltaa.

Varsinaisesta yhdistyksemme toiminnasta vastaa hallitus. Sen lisäksi hallituksen alaisuudessa toimii aktiivisesti eri alojen toimikuntia ja harrasteryhmiä, jotka järjestävät yhteistä aikaa esim. jäseniltojen, retkien, liikunnan ja harrasteiden merkeissä.

Talviaikaan toimintamme keskittyy yhdistyksemme toimistolle Joukolankadulle ja kesällä kesäkoti Kotarantaan.

Yhdistyksemme toiminta-ajatus:
 

Iisalmen Invalidit ry edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten ja toimintakyvyltään erilaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää.

Yhdistys toimii yhteistyössä muiden paikallisten vammaisjärjestöjen ja yhdistysten kanssa sekä valvoo jäsentensä oikeuksia.

Yhdistyksemme perusarvot:

  • ihmisarvo
  • luotettavuus
  • rohkeus
  • oikeudenmukaisuus

Yhdistyksemme kuuluu jäsenenä valtakunnallisiin liittoihin ja paikallistasolla toimiviin kansanterveys- ja vammaisjärjestöihin, mm. Invalidiliitto ry:hyn sekä Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:hyn.