Yhdistyksemme

Pertti Laajalahti, yhdistyksen puheenjohtajana v. 1994 -2022.

Yhdistyksemme perustamisvaiheita

Iisalmen Invalidit ry on perustettu pöytäkirjan mukaan 27.1.1946 ja perustamispaikkana oli Iisalmen entinen suojeluskunnan talo. Kokous pidettiin päivällä klo. 11.00 ja ensimmäisen kokouksen puheenjohtajana toimi Liiton edustaja T. Kyröläinen ja sihteerinä oli E. Pitkänen.

Yhdistyksen nimeksi hyväksyttiin Iisalmen Seudun Siviili-Invalidit r.y.  Alkuvaiheessa toiminnassa oli mukana kahdeksan yläsavolaista kuntaa; Iisalmi, Kiuruvesi, Vieremä, Sonkajärvi, Pielavesi, Keitele ja Varpaisjärvi. Myöhemmin naapurikuntiin perustettiin omat yhdistykset ja nykyisin Iisalmen Invalidien toiminta-alueeseen kuuluvat Iisalmi, Keitele, Pielavesi ja Vieremä. Ensimmäisenä toimintavuonna jäsenmäärä oli 49 jäsentä. Jäsenmäärä on hiljalleen kasvanut ja tänä vuonna on hieman yli 400 jäsentä.

Kasvun ja muutoksen aikaa

Iisalmen Invalidit on kasvunvuosina kehittynyt jäsentensä etujen ajamisesta aktiiviseksi alueensa vaikuttajaksi ja järjestöksi, joka haluaa olla rakentavasti rakentamassa kotikaupunkia ja sen eri palveluja sellaisiksi, että ne auttavat ja palvelevat vammaisia ja muutoinkin liikuntarajoitteisia ihmisiä heidän arjessa. Vaikuttamiskeinoista ja palvelujen rakentamista sekä kehittämisestä esimerkkeinä voidaan hyvin mainita mm. Joukolla liikenteeseen kampanja – liikenneolosuhteiden, Iisalmen uimahallin rakentamis- ja laajentamishankkeet jne. – käytön parantamiseksi.

Vaikuttamistoiminnan eräs iso ”kulmakivi” oli se, että jo 1946 Iisalmen Invalidit teki aloitteen invalidien huoltokodin saamiseksi Iisalmeen. Kuopio oli samanlaisella asialla ja pyrki saamaan palvelutaloa Kuopioon.

Aikaa kului ja palvelurakenteen muutokset ”marssivat” esiin, kun sosiaaliministeriössä oltiin päätymässä toimivampien ja pienempien palvelutalojen rakentamisen kannalle. Siiten 1980 luvun loppupuolella alkoi tapahtua, kun tonttiasia saatiin järjestykseen ja rakentaminen saattoi viimein alkaa. Invalidiliiton Iisalmen asumispalveluyksikkö aloitti toimintansa 1990. Palvelutalossa on 25 asuntoa.

Vuoden 1970 alkupuolella käytiin julkista keskustelua siitä, että invalideille tarvitaan asuintalo. Tontti asuintaloa varten ostettiin 1.10.1974 Joukolankadun ja Karjalankadun risteyksestä. Iisalmen kaupunki lahjoitti hanketta varten lisämaa-alueen 1.10.1975. Yhdistyksen asuintalo valmistui 6.9.1976. Yhdistyksemme jäsenille ja muillekin tarjoamme vapaa-ajan ja harrastusten tueksi kesäisin kesäkotia Kotarannassa.

Toimikunnat organisoivat toimintaa

Yhdistyksemme vanhin toimikunta – naistoimikunta aloitti toimintansa jo v. 1950 alkupuolella ja on yhä toiminnassa. Naistoimikunta on vaikuttanut paljon invalidien toimintaan, myyjäisten, arpajaisten ja mm. erilaisten tilaisuuksien ja juhlien järjestämisessä. Edelleen yhdistyksemme ja jäsentemme asioissa vahvasti mukana ovat olleet kesäkoti- ja liikuntatoimikunta.

Kesäkotitoimikunta vastaa yhdistyksemme omistaman kesäkodin toiminnasta, jäseniltojen järjestämisestä virkistäytymisestä jne.

Liikuntatoimikunta puolestaan pitää jäseniämme liikkeellä eri liikunta-aktiviteettien muodossa, esim. keilaamista, kuntosalia sekä vesivoimistelua yhdessä Sonkajärven Invalidien kanssa.

Tulevaisuuden suunta

Tulevaisuuden suunta ja sen tuomat haasteet ovat edelleen vaikuttamistoiminnan terävöittämisessä sekä Invalidiliiton strategian mukaisten painopistealueiden toteuttamista ja vammaisten ihmisten arjen helpottamista. Näemme vammaistyön ja yhdistyksessä tulevaisuuden valoisana, joskin samalla haasteellisena.

Pertti Laajalahti, yhdistyksen puheenjohtajana v. 1994 -2022.